İstanbul Küçük Zabit Mektebi

I. Dünya Savaşı

I. Dünya Savaşı’nın bilinmeyen kahramanları / Trablusgarplı Anber Efendi

  Trablusgarplı Kıdemli Başçavuş Anber Efendi, İstanbul Küçük Zabit Mektebi'nden 1912 yılında mezun oldu. I. Dünya Savaşı başladığında Kafkas Cephesi'nde 5'inci Kolordu'ya bağlı 46'ıncı Alay'da görevlendirildi. Ruslara karşı girişilen muharebelerde yaralandı. 2 metre 10 santim boyundaydı. Özellikle yakın dövüşte ve göğüs göğüse süngü muharebelerinde üstün yararlılıklar gösterdi. Sol gözünü kaybetme…
devamını oku!