Okuma yazma sefeberliği

Genel

Genç Cumhuriyet

"Tarih, Türklerin içtimai hayatında kadının pek yüksek bir mekii olduğunu tespit etmektedir.  Türklerin son zamanlarda millî adet ve ananelerini terk ederek dini esaslara dayanan hükümlere ve bu hükümlerin geçerli oldukları muhitlerin adet ve ananelerine uymuları neticesi olarak kadın yavaş yavaş mevkiini kaybetmiş ve fiilen değilse bile tabi oldukları aile hukuku…
devamını oku!