I. Dünya Savaşı

Kaiserschlacht /Almanların son umudu; Büyük Bahar Taarruzu

1917’de Rusya’daki devrim ile Rusya’nın savaştan çekilmesi, Alman ordularının Ruslara karşı Riga zaferi, Kasım 1917’de Belçika’daki Passchendaele muharebelerinden İngilizlerin yıpratıldığının düşüncesi General Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff‘a Batı Cephesi’nde galip gelebileceği düşüncesini aşılamıştı. General Ludendorff, Birleşik Devletler’in savaşta henüz faal konuma geçmemesinden de yararlanmak isteyerek 1918 baharı için Blitzkrieg’in öncüsü de diyebileceğimiz Kaiserschlacht• adını verdiği büyük çaplı ve kararlı bir saldırı planı hazırladı. Ludendorff, İngilizlerin zayıfladığı düşüncesindeydi. İngilizlerin Belçika ve Fransa’nın kuzeydoğusundaki muharebeleri kaybetmesi de Ludendorff’u haklı çıkaran sebeplerdendi. Tüm bu sebeplerden Ludendorff, hazırladığı planın doğru işlemesi halinde Almanya’nın Batı Cephesi’ni kazanarak büyük harpten galip çıkacağını düşünüyordu.


• Kaiserschlacht, İngiliz kaynaklarında Kaiser Battle olarak geçmektedir. İsmet İnönü‘nün Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ne isim verirken, Kaiserschlacht‘tan esinlendiği de söylenmektedir. Bu iddia Andrew Mango’nun Mustafa Kemal Atatürk‘ü anlattığı kitapta ilk kez dile getirilmiştir.


Kaiserschlact saldırısında iki ana unsur üzerinde duruldu. İlk saldırı Somme üzerine, ikinci saldırıda Belçika hattındaki Flandre’a yapılacaktı. Saldırının amacı Amiens üzerindeki İngiliz kuvvetleri kırılarak demiryolu ikmal hatları kesilecek, İngilizler çepeçevre kuşatılacak ve teslim olmaya zorlanacaktı. İtalyan ve Rus cephesindeki muharebelerde başarı sağlamış operasyonel taktikler Ludendorff tarafından Kaiserschlacht’a doktrin edinmişti. Ayrıca ilk kez Uzman Fırtına Birlikleri• adı verilen özel piyade unsurları da bu harekkâtta kullanılacaktı. Kod adı Operasyon Michael olan Kaiserschlacht 21 Mart 1918 sabaha karşı 05:00’da İngiliz ve Fransız mevzilerini dağıtmak amacıyla topçu atışıyla başladı. İki saatlik bombardıman sonrasında Fırtına Birlikleri de sızma harekâtına girişti. Topçuların vurduğu mevzilere ulaşan Fırtına Birlikleri de direnç yuvası adını verdikleri siperlerin oyuk kısımlarına saklanmış İngiliz ve Fransız askerlerini etkisiz hale getiriyordu.


•Uzman Fırtına Birlikleri, Adolf Hitler‘in yakın korumalığını da yapan Sturmabteilung (SA) -Fırtına Birlikleri-nin Kaiserschlacht’taki özel birlikler olan ‘Uzman Fırtına Birlikleri’ isminden esinlenildiği de söylenmektedir.


Belçika Kemmelberg’de saldırı halindeki bir Alman obüs birliği ( Fotoğraf: Avustralya Askerî Müzesi’nden)

Alman kuvveleri birkaç saat içinde İngiliz kuvvetlerine ağır hasarlar verdirmişti. İngilizler’in yanında savaşmaya gelmiş olan İrlandalılar ve Kanada Birlikleri de Almanların topçu ateşi karşısında paniğe kapılmışlardı. Almanlar neredeyse tüm Belçika sınırından taarruza geçmişti.  Büyük stratejik öneme sahip Amiens şehri de Almanlarca kuşatılmıştı.

Londra’daki İngiltere Savaş Bakanlığı’nda panik havası vardı.  İngiliz kurmaylar Almanlar’ın hızlı saldırıları karşısında şaşkındılar. Zira savaş, yıllardır ağır ve siper çatışmaları şeklinde ilerliyordu. Cephedeki İngiliz subaylar Londra’ya geçtikleri telgraflarda “Çöküş ve çözülme”den bahsediyorlardı.

Ancak Birleşik Krallık, güneş batmayan imparatorluktu. O yüzden insan kaynağı da Almanya’ya göre daha fazlaydı. İngilizler, Belçika’da Kanadalılar’dan yararlanmışlardı. Amiens’e de Avustralya’dan getirilen taze kuvvetler sevk edilmişti. Almanlar, karşılarında dinlenmiş Avustralya kolordularınca durduruldular. Yavaşlayan harekât, Almanların planına uygun değildi. Zira cephede askerî olarak Müttefik kuvvetlerden daha zayıf durumdaydılar.

Erich Friedrich von Ludendorf.

Nisan ayına gelindiğinde Ludendorff, planın ikinci aşamasına geçilmesini uygun gördü. Kod adı Operasyon Georgette olan harekât 9 Nisan 1918’de başladı. Taarruz planı ilk harekâta da benzer şekilde şiddetli topçu ateşiyle başladı.

İngilizler şiddetli taarruz ve şiddetli baraj atışını iyi tahkim edilmiş mevziler sayesinde durdurmayı başardılar. Ayrıca askerler demiryollarının arkasına çekilerek, bu hatta ilerleyen Alman kuvvetlerine yapılan şiddetli topçu atışlarıyla ağır zayiatlar verdirdiler. 25-26 Nisan akşamı cepheye yardıma gelen Fransız General Ferdinand Foch, çökmekte olan İngiliz hatlarının Almanlar karşısında tutunmasına yardım etti. Portekiz Keşif Kolordusu da Neuve-Chapelle’de Almanlar’ı durdurmayı başardı. 29 Nisan’a gelindiğinde Kaiserschlacht’ın, Almanlar için başarısızlıkla sonuçlandığı anlaşıldı.

ABD’nin nisan ayının ortalarında resmi olarak a savaşa girmesi, Avusturya-Macaristan imparatorluğunun savaşma azminin kalmaması gibi sebeplerden ötürü Almanlar mayıs ayında Kaiserschlacht kadar geniş bir harekâta girişmediler.

Alman tarihçiler, Kaiserschlacht’a “Ludendorff’un lokmayı çiğnemeden yutmak istemesi”ne benzer bir deyim kullanarak bu stratejiyi eleştirmişlerdir.

Kaynakça:

Amiens 1918: The Black Day of the German Army (Osprey Savaş Serisi) Yazar: Peter Dennis 

Kaiserschlacht 1918: The Final German Offensive (Ospret Savaş Serisi) Yazar: Randal Gray

Kitapların hepsi Amazon.com’da mevcuttur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir