Genel

Süleyman Askeri Bey Irak cephesinde

Balkanlar’dan Irak çöllerine; Süleyman Askerî Bey’in hayatı

Askerî kariyerinin büyük çoğunluğunu Osmanlı ülkesinin çeşitli topraklarında stratejik düzeyde gayrinizami harp doktrininde geçiren Süleyman Askerî Bey, oldukça başarılı ve kabiliyetli bir kurmaydı. 1905 yılında Harbiye Mektebi'nden mezun olduktan sonra Üçüncü Ordu'ya bağlı Manastır'a atandı. Komitecilik faaliyetleri ve İttihad Terraki hareketine de burada bağlandı. 1905'ten 1912'ye kadar Balkanlarda komita savaşları…
devamını oku!

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Öcalan’a yönelik suikast girişimi neden başarısız oldu?

Türkiye'nin son 30 yıldaki "bir numaralı" sorunu olan terör, özelinde de PKK ile mücadelede Ankara, 1994 yılına gelindiğinde masadaki kozlarını kuvvetlendirmek için harekete geçti. Bu hareketlenme hem sahada askerî yönden olacak hem de istihbarat ve kont-terör organlarıyla "gölgelerde" sürdürülecekti.Suriye'de korunaklı bir yaşam sürdüren terörist başı Abdullah Öcalan'ın, İran-Irak savaşının akabinde…
devamını oku!

Harb-i Umumi’de Hatırat-ı Askerîyem

Ali Rıza Eti'nin, torunu Gönül Eti tarafından hazırlanan Harb-i Umumi'de Hatırat-ı Askeriyem - (Bir Onbaşının Doğu Cephesi Günlüğü) İş Bankası Kültür Yayınları'nın Anı'lar seçkisinin en önemlilerinden. Sıhhıye onbaşısı Ali Rıza Bey’in (Eti) çivi gibi kesici bir soğuğun altında günü gününe tuttuğu hatırat, Harb-i Umum-i’de Osmanlı askerinin en acı tecrübeler edindiği…
devamını oku!

Güneş İmparatorluğu’nun Çöküşü; Konstantinopolis’in Fethi’nin askerî yönden tetkiki

Doğu Roma başkenti, 8. yüzyıldan itibaren başlayan akınlarla İslam ordularının fetih tahayyüllerinin en büyük arzularındandı. İslamiyet bayrağını dalgalandırarak gaza usulüyle harekete geçen Türkler için de Konstantinopolis, ulaşılması gereken "en uç" noktalardan biriydi. Bazı tarihçiler Konstantinopolis için "Türklerin Kızılelması" yorumunda da bulunmuşlardı. Bu hayal, 21 yaşında genç bir mareşale nasip olacaktı.…
devamını oku!

Harbiyeli Aldanmaz; Türk-İtalyan Savaşı 1911-12

Osmanlı İmparatorluğu, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren etkin ve agresif devletler karşısında, artık kurallarını kendisinin koymadığı bir dünyaya karşı mücadele vermeye, hayatta kalmaya çalışıyordu. Selim Deringil, imparatorluğu, 'ömrü moderniteyi vefa eden son büyük Müslüman dünya imparatoru' olarak gösterir. Trablusgarp, 19. yüzyıl Osmanlı dünyasında ileri karakol olma vasfından öteye geçemese de…
devamını oku!

Harp meydanlarının “ölüm bekçisi”; Osmanlı Klasik Çağı’nda Batarya

Sebastian Vrancx'ın tablosundan Viyana'yı döven Osmanlı bataryası (1529) Osmanlı askerî sistemi, top, batarya gibi imha gücü yüksek silahları harp alanında kullanılmasında öncü ve devrimci eğilim olara başı çekmiştir.Osmanlıların topu ilk olarak ne zaman kullandıkları yönünde muhtelif ve kesin olmayan bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca Osmanlılardan önce 14. yüzyılda Mısır'daki Memlûk Türkleri ile…
devamını oku!

Yüzüncü yılında Millî Mücadele; Doğu Cephesi Harekâtı

Eylül-Kasım 1920 evrelerini kapsayan, Doğu Cephesi Komutanı General Kazım Karebekir'in komutasında, Meclis Başkanı Mustafa Kemal'in siyasi ve stratejik idaresinde, bağımsız Ermenistan devleti kurmak isteyen Ermenilere karşı gerçekleştirilen Doğu cephesi harekâtı, Ankara hükümetine hem meşruluk kazandırması hem de Millî Mücadele'de Türk halkının kendi kaderini tayin etmesinin ilk kanıtı olma özelliğini taşımasından…
devamını oku!

Sorularlar Troçki

Soru: Meksika’da suikastta uğradıktan sonra Troçki’nin tüm arşivi nerede saklanmaktadır? - Troçki’nin tüm albümü Amerika Birleşik Devletleri’nde Harvard Üniversitesi’nde Houghton Library’de saklanmaktadır. Arşivin sadece bir kısmı kamuoyuna açıktır. 1929-1940 devresine ait vesikalar, kapalı bölüm de tutulmaktadır. 1929’da İngiltere’deki seçimleri hangi parti kazanmıştır? İşçi Partisi'nin Troçki'nin hayatına yönelik önemi nedir? 1929…
devamını oku!

Tehcir mi, soykırım mı?

Ahlaken doğru olan her şey dört unsurun birinden doğar, buna göre ahlaki doğruluk (1) ya kişinin gerçekliği kavramasında ve pratik zekâsında (2) ya insanlar arasındaki birlikteliğin gözetilmesinde, insanın kendisini bu birlikteliğe adamasında ve yaptığı anlaşmalara sadık kalmasında, (3) ya ele geçirilmemiş ve bastırılmamış olan soylu zihnin yüceliğinde veyahut gücünde, (4)…
devamını oku!