Millî Mücadele

Yüzüncü yılında Millî Mücadele; Doğu Cephesi Harekâtı

Eylül-Kasım 1920 evrelerini kapsayan, Doğu Cephesi Komutanı General Kazım Karebekir'in komutasında, Meclis Başkanı Mustafa Kemal'in siyasi ve stratejik idaresinde, bağımsız Ermenistan devleti kurmak isteyen Ermenilere karşı gerçekleştirilen Doğu cephesi harekâtı, Ankara hükümetine hem meşruluk kazandırması hem de Millî Mücadele'de Türk halkının kendi kaderini tayin etmesinin ilk kanıtı olma özelliğini taşımasından…
devamını oku!

Genç Cumhuriyet

"Tarih, Türklerin içtimai hayatında kadının pek yüksek bir mekii olduğunu tespit etmektedir.  Türklerin son zamanlarda millî adet ve ananelerini terk ederek dini esaslara dayanan hükümlere ve bu hükümlerin geçerli oldukları muhitlerin adet ve ananelerine uymuları neticesi olarak kadın yavaş yavaş mevkiini kaybetmiş ve fiilen değilse bile tabi oldukları aile hukuku…
devamını oku!

Mustafa Kemal Atatürk’ün cenazesine kimlik, bellek, milliyetçilik ve mimari üzerinden bakış

İki Mustafa Kemal vardır. biri ben, fani Mustafa Kemal; öteki milletin daima içinde yaşattığı Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de İstanbul Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında saat 9:05 geçe hayatını kaybetti. Atatürk'ün naaşı ilk olarak Dolmabahçe Sarayı'nda hazırlanan katafalka kondu. Katafalk, İstanbul'da 9 gün…
devamını oku!