Osmanlı Tarihi

Süleyman Askeri Bey Irak cephesinde

Balkanlar’dan Irak çöllerine; Süleyman Askerî Bey’in hayatı

Askerî kariyerinin büyük çoğunluğunu Osmanlı ülkesinin çeşitli topraklarında stratejik düzeyde gayrinizami harp doktrininde geçiren Süleyman Askerî Bey, oldukça başarılı ve kabiliyetli bir kurmaydı. 1905 yılında Harbiye Mektebi'nden mezun olduktan sonra Üçüncü Ordu'ya bağlı Manastır'a atandı. Komitecilik faaliyetleri ve İttihad Terraki hareketine de burada bağlandı. 1905'ten 1912'ye kadar Balkanlarda komita savaşları…
devamını oku!

Harb-i Umumi’de Hatırat-ı Askerîyem

Ali Rıza Eti'nin, torunu Gönül Eti tarafından hazırlanan Harb-i Umumi'de Hatırat-ı Askeriyem - (Bir Onbaşının Doğu Cephesi Günlüğü) İş Bankası Kültür Yayınları'nın Anı'lar seçkisinin en önemlilerinden. Sıhhıye onbaşısı Ali Rıza Bey’in (Eti) çivi gibi kesici bir soğuğun altında günü gününe tuttuğu hatırat, Harb-i Umum-i’de Osmanlı askerinin en acı tecrübeler edindiği…
devamını oku!

Güneş İmparatorluğu’nun Çöküşü; Konstantinopolis’in Fethi’nin askerî yönden tetkiki

Doğu Roma başkenti, 8. yüzyıldan itibaren başlayan akınlarla İslam ordularının fetih tahayyüllerinin en büyük arzularındandı. İslamiyet bayrağını dalgalandırarak gaza usulüyle harekete geçen Türkler için de Konstantinopolis, ulaşılması gereken "en uç" noktalardan biriydi. Bazı tarihçiler Konstantinopolis için "Türklerin Kızılelması" yorumunda da bulunmuşlardı. Bu hayal, 21 yaşında genç bir mareşale nasip olacaktı.…
devamını oku!

Harbiyeli Aldanmaz; Türk-İtalyan Savaşı 1911-12

Osmanlı İmparatorluğu, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren etkin ve agresif devletler karşısında, artık kurallarını kendisinin koymadığı bir dünyaya karşı mücadele vermeye, hayatta kalmaya çalışıyordu. Selim Deringil, imparatorluğu, 'ömrü moderniteyi vefa eden son büyük Müslüman dünya imparatoru' olarak gösterir. Trablusgarp, 19. yüzyıl Osmanlı dünyasında ileri karakol olma vasfından öteye geçemese de…
devamını oku!

Harp meydanlarının “ölüm bekçisi”; Osmanlı Klasik Çağı’nda Batarya

Sebastian Vrancx'ın tablosundan Viyana'yı döven Osmanlı bataryası (1529) Osmanlı askerî sistemi, top, batarya gibi imha gücü yüksek silahları harp alanında kullanılmasında öncü ve devrimci eğilim olara başı çekmiştir.Osmanlıların topu ilk olarak ne zaman kullandıkları yönünde muhtelif ve kesin olmayan bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca Osmanlılardan önce 14. yüzyılda Mısır'daki Memlûk Türkleri ile…
devamını oku!

Tehcir mi, soykırım mı?

Ahlaken doğru olan her şey dört unsurun birinden doğar, buna göre ahlaki doğruluk (1) ya kişinin gerçekliği kavramasında ve pratik zekâsında (2) ya insanlar arasındaki birlikteliğin gözetilmesinde, insanın kendisini bu birlikteliğe adamasında ve yaptığı anlaşmalara sadık kalmasında, (3) ya ele geçirilmemiş ve bastırılmamış olan soylu zihnin yüceliğinde veyahut gücünde, (4)…
devamını oku!

Hülasa Tarih #1 Abdülhamid; Ulu Hakan mı, Kızıl Sultan mı?

Hülasa Tarih'in ilk dizgisinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun günümüzde de hâlâ en çok tartışmalara konu alan bir ismini konu edineceğiz. Bu ismi tahtından indirecek kadroların başında gelen Enver Paşa'nın İrade-i Hamidiye olarak isimlendirdiği bu dönemi, Sultan II. Abdülhamid'i tartışacağız.  Sultan Abdülaziz ve Sultan V. Murad'ın ardından 34 yaşında tahta çıkan Abdülhamid, devleti 33 yıl…
devamını oku!

Türk ordusunun saygınlığını kazandığı savaş; 1897 Osmanlı-Yunan Harbi

Harp öncesi genel durum Yunanistan, 1878 Türk-Rus Harbi neticesinde Berlin'de düzenlenen konferansta imzalanan barış antlaşmasından memnun kalmayan tarafların başında geliyordu. Yunanistan’ın en büyük destekçilerinden olan İngiltere, Osmanlı topraklarındaki Rum çeteleri destekliyor, onlara silah ve cephane yardımında bulunuyordu. İngiltere’nin silahlandırdığı Rum çeteler özellikle Epir bölgesinde ayaklanmalar çıkararak, oradaki Türk nüfusa yönelik…
devamını oku!

Onların “hasta adam” yakıştırmalarını en önce benimseyen bizim ortaokul tarihçilerimizdi

Harp Mecmuası, olarak her hafta düzenli olarak tarih üzerine soru-cevap yapacağız. Bu haftanın ilk konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı. Taha Akyol'un "Tarihin Gölgesinde" kitabından aldığımız bir soruyu aşağıda okuyucularımıza iletiyoruz. Taha Akyol: 16. yüzyıl, Osmanlı'nın muhteşem yüzyılı olarak adlandırılıyor. Besbelli ki Avrupa kralları Kanuni'nin rejimine özeniyor. O dönemde onların topraklarında…
devamını oku!
  • 1
  • 2